Gyrith Karskov Berthelsen (f. 1973)


Telefon 22 99 83 60 eller e-mail psykolog@gyrithberthelsen.dk
Læg eller skriv besked, som jeg vil besvare hurtigst muligt.

Autoriseret psykolog. Specialist i psykoterapi.

 • Individuel psykoterapi af kortere eller længere varighed
 • Psykologisk rådgivning
 • Sorg- og kriseterapi
 • Supervision
 • Undervisning

Arbejdsmæssige erfaringer
19 års bred erfaring med psykologiske og psykiatriske problemstillinger fra ansættelser ved Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet; Børn, Unge & Sorg - Det Nationale Sorgcenter; og CSM Øst - Center for Seksuelt Misbrugte. Erfaring med: Supervision af psykologer og andre faggrupper. Forskning om sorg og sorgterapi. Undervisning af fagpersoner om bl.a. Sorg; Børn og unge som pårørende og efterladte; og Senfølger efter seksuelle overgreb. Erfaring med individuel terapi og gruppeterapi. Behandling af bl.a.:

 • Sorg og tab
 • Kriser og traumer
 • Pårørende til fysisk og psykisk sygdom
 • Opvækst med alkoholmisbrug i familien
 • Seksuelle overgreb og senfølger efter overgreb i opvæksten
 • Problemer med relationer til andre, og selvværdsproblemer
 • Angst, depression, personlighedsforstyrrelser

Privat praksis
Målgruppe: Børn, teenagere, unge og voksne.
Deltidspraksis fra 2018. Ikke overenskomst med sygesikringen. Medlemmer af Sygeforsikringen Danmark kan få tilskud.

Uddannelse
Cand.psych. fra Københavns Universitet, 2000.
Videreuddannelse: Autoriseret af Psykolognævnet. Godkendt af Dansk Psykolog Forening som Specialist i psykoterapi.
Videreuddannelse i psykoterapi ved Institut for Psykoanalytisk Psykoterapi.