Hvornår er der brug for en psykolog
Unge og voksne

Hvornår er der brug for en psykolog

Unge og voksne

Det kan være en god ide at kontakte en psykolog, hvis du har:

 • Angst og uro eller fobi
 • Depression, nedtrykthed og ulyst
 • Tvangstanker og/eller tvangshandlinger
 • Spiseproblemer
 • Søvnproblemer
 • Afhængighedsproblemer
 • Stress
 • Lavt selvværd, selvusikkerhed
 • Uoverkommeligheds- og utilstrækkelighedsfølelse
 • Seksuelle vanskeligheder
 • Samspilsproblemer i forhold til partner, børn, venner, familie, kolleger
 • Arbejdsmæssige problemer
 • Været udsat for svære oplevelser
 • Været udsat for store ændringer i sit liv
 • Været udsat for seksuelle overgreb
 • Været udsat for vold
 • Været udsat for tab eller kriser

Den første samtale er en orienterende samtale af afklarende karakter med henblik på at indkredse problemstillingen og formålet med et behandlingsforløb. Der vil blive fokuseret på problemets opståen og omfang samt oplysninger om opvækst og personlig historie. Den personlige historie kan være med til at danne baggrund for en forståelse af problemerne. På grundlag af en eller flere indledende samtaler indgås en fælles aftale om et samtaleforløb.


Børn og unge

Det kan være en god ide at kontakte en psykolog, hvis barnet er/har:

 • Trist eller opgivende
 • Angst
 • Ensom
 • Indesluttet
 • Udadreagerende
 • Gået i stå i sin udvikling
 • Mangel på selvværd eller selvtillid
 • Spiseproblemer
 • Vanskeligheder i kontakten til andre børn eller voksne
 • Vanskeligheder ved at fungere socialt
 • Vanskeligheder ved at håndtere konflikter
 • Vanskeligheder ved at håndtere følelser
 • Mangel på fornemmelse af sig selv
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Problemer i forhold til opmærksomhed eller koncentration
 • Tvangstanker og/eller tvangshandlinger
 • Søvnproblemer
 • Været udsat for tab eller kriser
 • Været udsat for seksuelle overgreb

Til top