Lone Frølund (f. 1954)


Telefon 2345 7430. Telefontid ma.– on. 12.00 – 12.30

Autoriseret klinisk psykolog. Specialist og supervisor i psykoterapi.
Overenskomst med sygesikringen.

  • Psykologisk rådgivning
  • Individuel psykoterapi af kortere eller længere varighed
  • Parterapi
  • Gruppeterapi
  • Sorg- og kriseterapi
  • Supervision
  • Undervisning/foredrag

Uddannelse
Cand. psych. fra Københavns Universitet, 1987
Videreuddannelse: Postgraduat uddannelsesstilling ved Institut for Klinisk Psykologi, Københavns Universitet, 1992-96. Gruppeanalytisk uddannelse, Institut for Gruppeanalyse, København 1993-95. Supervisoruddannelse ved Dansk Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi, København 1998-2001

Arbejdsmæssige erfaringer
12 års ansættelse som klinisk psykolog inden for den offentlige sundhedssektor, herunder hospitalssektoren. Bred erfaring med psykiatriske og sundhedspsykologiske problemstillinger samt krise- og sorgarbejde gennem individuel-, par- og gruppeterapi. Mange års erfaring med tværfagligt samarbejde, supervision og undervisning. Forskningserfaring.

Privat Praksis
Fuldtidspraksis fra 1999.
Fra januar 2006 - 2010 tilknyttet forskningsprojekt vedrørende bulimi ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

Målgruppe: unge, voksne, par og grupper

Publikationer
Frølund, L. Stress og sygdom. Lægemagasinet, 1993, nr. 3
Frølund, L. Ryg og muskelsmerter – psykologisk belyst. Lægemagasinet, 1996, nr. 6
Frølund, L. Spejling i gruppe. Matrix, 1996, nr. 3.
Frølund, L. Early shame and mirroring. The Scandinavian Psychoanalytic Review, 1997, nr. 1
Frølund, L. og Nielsen, J. Om tilegnelsen af den psykoanalytiske tænkemåde set fra den lærendes perspektiv. Red: Gammelgaard, J. Og Lunn, S. Om psykoanalytisk kultur. Dansk Psykologisk Forlag, 1997
Frølund, L. Det psykoanalytiske skambegreb. Nordisk Psykologi, 1999, nr. 2
Frølund, L. Fødselsdepression – et klinisk speciale. Lægemagasinet, 2000, nr. 5
Bech-Jessen, J. , Frølund, L., Nielsen, J. og Vitger, J. Form og indhold. Matrix, 2002, nr. 3
Frølund, L. og Bechgaard, B. Psykologisk behandling af kvinder med psykisk lidelse i forbindelse med graviditet og fødsel. Nordisk Psykologi, 2002, nr. 3
Frølund, L. Den dyadiske relation. Matrix, 2005, nr. 1
Frølund, L. Fødselsdepression forstået som relationsforstyrrelse. Lægemagasinet, 2005, nr. 9
Frølund, L. Stress - en fysisk og psykisk belastningstilstand. Dit Lægemagasin, 2006, nr. 9.
Frølund, L. og  Nielsen, J. The reflective meta-dialogue in psychodynamic supervision. Nordic Psychology 2009, Vol 61(4), 85-105.

Frølund, L. (2009) Anthony Bateman og Peter Fonagy. Mentaliseringsbaseret behandling af borderlinepersonligheds-forstyrrelse. En praktisk guide. Boganmeldelse i Matrix, nr 1 (181-188).