Lone Gottenborg Anderberg (f. 1962)


Telefon 26183623. Besked og opkald besvares hurtigst muligt.

Autoriseret klinisk psykolog. Specialist i psykoanalytisk psykoterapi in spe.

  • Psykologisk rådgivning
  • Individuel psykoterapi af kortere eller længere varighed
  • Gruppeterapi
  • Sorg- og kriseterapi
  • Supervision
  • Undervisning/foredrag

Uddannelse
Cand.psych. fra Københavns Universitet 1999. Autoriseret i 2002.

Arbejdsmæssige erfaringer
6 års ansættelse som psykolog i socialpædagogisk døgninstitution. 14 års ansættelse som klinisk psykolog i den offentlige sundhedssektor, herunder i Børne- og Ungdomspsykiatrien samt i voksenspsykiatrien.

Bred erfaring med udredning, individuel-, og gruppeterapi for traumer, kriser, personlighedsforstyrrelser, PTSD samt almen psykiatriske og sundheds-psykologiske problemstillinger.

Mange års erfaring med tværfagligt regionalt og kommunalt samarbejde, tvær-, og monofaglig supervision og undervisning. Aktuel ansættelse i CSM-øst, med behandling af senfølger efter seksuelle overgreb.

Privat praksis
Deltidspraksis siden 2007.