Marianne Thurø Juhl (f. 1953)

Autoriseret psykolog. Specialist og supervisor i psykoterapi. Psykoanalytiker. Overenskomst med sygesikringen siden 1997.

Tidsbestilling på telefon 33 93 34 96.
Telefontid: mandag, onsdag og fredag kl. 12–12.10.
Tirsdag og torsdag kl. 12 – 12.30.
E
-mail adresse: marianne.juhl@mail.tele.dk

  • Psykologisk rådgivning
  • Kriseterapi
  • Individuel psykoterapi af kortere eller længere varighed
  • Psykoanalyse
  • Parterapi
  • Supervision af psykoterapi og psykoanalyse
  • Undervisning

Uddannelse
Psykologi: Cand. Psych. Fra Københavns Universitet, 1985.
Psykoterapi: Institut for Psykoanalytisk Psykoterapi. 1986-1989.
www.ipp-instituttet.dk
Psykoanalytiker og træningsanalytiker i dansk Psykoanalytisk Selskab. Medlem af Dansk Psykoanalytisk Selskab. www.psykoanalytisk-selskab.dk

Arbejdsmæssige erfaringer
15 års ansættelse som klinisk psykolog indenfor den offentlige sundhedssektor, herunder den psykiatriske hospitalssektor.
Bred erfaring med traumer og kriser, personlighedsforstyrrelser samt psykiatriske og sundhedspsykologiske problemstillinger gennem individuel psykoterapi af kortere eller længere varighed samt psykoanalyse. Mange års erfaring med tværfagligt samarbejde, undervisning og supervision.
Tilknyttet Socialstyrelsens Udsatteenhed som behandler af seksuelle overgreb.

Privat praksis
Fuldtidspraksis siden 1994
Målgruppe: Unge, voksne og par