Praktiske oplysninger

Tidsbestilling
Tidsbestilling foregår pr telefon. Telefonnummer og træffetid er oplyst under den enkelte psykologs navn. Uden for træffetid kan der indtales besked på telefonsvareren, og vi vil ringe tilbage.

Henvisning
Alle kan henvende sig.

Der findes forskellige former for økonomisk tilskud til psykologbehandling:

Lægehenvisning
Tilskud fra kommunen
Sundhedsforsikring
Forsikringsselskab
Fagforening
PrivatlivspolitikLægehenvisning

Den alment praktiserende læge kan i visse tilfælde henvise til psykologhjælp med sygesikringstilskud. Har du fået en henvisning til psykologhjælp fra praktiserende læge, skal du henvende dig til psykologer, som har overenskomst med sygesikringen (har ydernummer) inden for en måned efter henvisningens udstedelsesdato.


Tilskud fra kommunen

Bopælskommunen kan i visse tilfælde yde hel eller delvis dækning for udgifter til psykologhjælp efter loven om social service. Vær opmærksom på, at reglerne administreres forskelligt fra kommune til kommune.


Sundhedsforsikring

Har du selv eller din arbejdsplads en sundhedsforsikring, kan der ydes hel eller delvis dækning for udgifter til psykologbehandling.


Forsikringsselskab

Nogle forsikringsselskaber dækker særlige former for psykologisk krisehjælp.


Fagforening

Nogle fagforeninger dækker helt eller delvist udgifter til psykologhjælp i forbindelse med arbejdsbetingede kriser.Privatlivspolitik

I det følgende kan du se, hvordan vi behandler og beskytter dine data. 

Formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål, som omfatter :

  • psykologbehandling og journalføring
  • administration af din relation til os (fx tidsaftaler, fakturering)
  • opfyldelse af lovkrav

De data, vi anvender, omhandler:

  • almindelige persondata
  • CPR-nummer
  • personfølsomme data

Vi behandler kun relevante data

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun data om dig, der er relevante i forhold til ovenstående formål og i forhold til gældende lovgivning. Vi har således pligt til at opbevare din journal i 5 år. Vi beder dig oplyse os om relevante ændringer i dine data.

Tavshedspligt

Vi har tavshedspligt og videregiver ikke dine data uden dit samtykke. Du har ret til aktindsigt.

Sikkerhed

Vi beskytter dine data efter EU’s persondataforordning, GDPR, og har interne regler for datasikkerhed.

Vi henviser i øvrigt til Datatilsynets hjemmeside.


Priser
Pr. 1. april 2021 er taksten kr. 1450,00 for første konsultation og kr. 1200,00 for de efterfølgende. Sygesikringstaksten er kr. 420,17 for første konsultation og kr. 350,38 for de efterfølgende. For parterapi er taksten kr. 1800,00 og for gruppeterapi kr. 1800,00.

Desuden yder Sygeforsikringen Danmark tilskud til psykologbehandling.

xx

Til top