Stine Brøndum Storm (f. 1978)


Tlf. nr. 53 54 55 83.
(Læg besked og jeg ringer tilbage, så snart det er muligt)

Mail: stine.storm@protonmail.com

Cand. Psych.
Autoriseret psykolog.
Godkendt specialist i psykoterapi.

 • Individuelle samtaler.
 • Parsamtaler.
 • Familiesamtaler.
 • Supervision af psykologer og andre faggrupper.

Jeg kan bl.a. hjælpe psykoterapeutisk i forhold til følgende:

 • Angst, depression, sorg, vrede, stress.
 • Tvangstanker og tvangshandlinger.
 • Lavt selvværd, usikkerhed, tristhed, ensomhed, tomhedsfølelse.
 • Selvskade, selvmordstanker, vold, overgreb, omsorgssvigt.
 • Krop, seksualitet, identitet, køn, LGBTQ+.
 • Vanskeligheder i nære relationer: parforhold, forældre-barn, familie, venner.
 • Ungdomsrelaterede problematikker – identitet, selvstændighed, løsrivelse.
 • Ufrivillig barnløshed.

Uddannelse
Cand.psych. fra Københavns Universitet (2007). Autoriseret af Psykolognævnet (2009). Videreuddannelse som specialist i psykoterapi for voksne (2017) ved Dansk Psykologforening.

Har 3-årig uddannelse i psykoanalytisk psykoterapi (IPP) ved Dansk psykoanalytisk selskab. Desuden taget grunduddannelse i Feedback-Informed-Treatment (FIT), ISTDP (Intensiv Dynamisk Korttidsterapi) og EMDR-terapi.

Arbejdsmæssige erfaringer
Ansættelse i perioden (2008-2019) ved Københavns kommune i Ungdomskliniken og Psykologhuset for Børn og Unge, hvor jeg varetog psykoterapeutisk behandling af unge og familier. Har herfra erfaringer med ungdomsrelaterede vanskeligheder, samt komplekse psykosociale problemer. Jeg har endvidere erfaring fra PPR-stilling i Næstved kommune (2007-2008).

Er nu ansat hos Center for Seksuelt Misbrugte (CSM-øst), hvor jeg varetager psykoterapeutisk behandling af voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen.

Jeg har superviseret både psykologer og andre faggrupper i mine ansættelser.

Privat praksis
Deltidspraksis siden 2019.
Målgruppe: unge, voksne, par og familier.
Samt supervision af psykologer og andre faggrupper.